Privacy statement


Bij het ondersteunen van jouw adviseur bij het adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten, verwerken we persoonsgegevens.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te verwerken. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens.

In dit Privacy Statement informeren we je hierover.